The day Ig Nobel people visited the Karolinska Institute

Yesterday, a bunch of Ig Nobel Prize winners gave a talk at the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden. Malin Attefall reported about it for SVT Vetenskap. Her report [in Swedish] begins:

En misstänkt ubåt kan vara fisande sillar

Knasforskningens eget Nobelpris besöker Stockholm

Hönor föredrar snygga människor, kissnödiga fattar ibland bra och ibland dåliga beslut och det finns en vetenskaplig förklaring till varför hackspettar aldrig får ont i huvudet. De här upptäckterna har alla belönats med IgNobel-priset. I helgen var prisets grundare i Stockholm för att förklara varför vi inte klarar oss utan den här sortens knasforskning.

I 21 år har Marc Abrahams delat ut priser till upptäckter som först får en att skratta till och sedan tänka efter. Just nu är han på Skandinavienturné och på lördagkvällen besökte han Karolinska Institutet i Solna för att göra reklam för sitt pris och leta efter nya knäppa upptäckter att belöna….

[This photo shows Ig Nobel Prize winners Magnus Wahlberg (left) and HakenWesterberg (right). Marc Abrahams, founder of the Ig Nobel ceremony, is in the middle. Westerberg is carrying a dead herring (not visible in the photo).]
BONUS: This was the first event on the 2012 Ig Nobel Tour of Scandinavia. There will be shows — with a different cast of Ig Nobel characters, in Aarhus on Monday and Tuesday nights, and in Odense on Wednesday night.